KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình viện trợ New Zealand hỗ trợ triển khai Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ” trị giá 5 triệu USD.

Qua đó, sẽ triển khai xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại. Dự án do Bộ TN&MT là cơ quan chủ quản, 9 tỉnh được lựa chọn tham gia dự án gồm: Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ; Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nội thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng.