Hiện đại hóa hệ thống ra đa thời tiết

Gốc
Hệ thống ra đa thời tiết ở nước ta được hình thành từ năm 1989, đến nay đã có 7 trạm với 9 ra đa đặt tại các địa điểm Phù Liễn (Hải Phòng), Việt Trì (Phú Thọ), Vinh (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Tam Kỳ (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh).

- Trạm Ra đa thời tiết Nha Trang góp phần quan trọng trong dự báo, cảnh báo thời tiết. Trong những năm qua, mạng lưới ra đa thời tiết đã có những đóng góp quan trọng trong việc theo dõi bão, quan trắc mưa và cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm liên quan đến mây, cũng như theo dõi, xác định vị trí tâm mắt bão, áp thấp nhiệt đới gần bờ. Tuy vậy, các ra đa thời tiết của nước ta được trang bị trong nhiều thời gian khác nhau, với nhiều chủng loại khác nhau, nên khó khăn lớn nhất trong việc duy trì hoạt động các trạm ra đa thời tiết là mua phụ tùng, linh kiện để thay thế và sửa chữa. Mặt khác, công tác đào tạo cán bộ khai thác, vận hành và bảo trì thiết bị ra đa rất hạn chế. Hầu hết đội ngũ cán bộ đang hoạt động trong lĩnh vực này chưa được đào tạo cơ bản. Vì vậy, để phát triển 15 trạm ra đa thời tiết đến năm 2020 theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Khí tượng Thủy văn cần phải tiến hành đầu tư đồng bộ, hiện đại về chất lượng và số lượng, đảm bảo các yếu tố thích hợp với việc giám sát các hiện tượng thời tiết ở Việt Nam; đồng bộ giữa đầu tư mua sắm thiết bị với đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư mua sắm thiết bị kết hợp với đầu tư nghiên cứu. Văn Hào

Tin nóng

Tin mới