Hiện đại hóa nền công vụ trong cộng đồng ASEAN

Gốc

Sáng 8/4, Bộ Nội vụ Việt Nam với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác Asean về các vấn đề công vụ lần thứ 21, đã khai mạc phiên họp với chủ đề Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng Asean gắn kết và thích ứng. Phiên họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu các nước và thư ký ASEAN.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/hien-dai-hoa-nen-cong-vu-trong-cong-dong-asean-208181.htm