Petec mart được đánh giá là điểm nhấn quan trọng cho ngành thương mại Bình Định trong việc phát triển mô hình kinh doanh hàng hóa đa dạng và cao cấp tại địa phương. [ + ]