Tôi là một nhà đầu tư, một nhà nghiên cứu về thị trường CK trong nhiều năm. Tôi rất trăn trở tìm giải pháp cứu thị trường Chứng khoán khỏi tình trạng hoảng loạn hiện nay và giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững và thực chất hơn. Và tôi biết, đó cũng là những trăn trở và quyết tâm của Chính phủ, Bộ tài chính, UBCK và cả NHNN hiện nay.