Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hiến tặng nhiều tư liệu quý của nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND - Sáng 1-7, tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh (số 72- Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), gia đình nhà yêu nước Phan Châu Trinh đã tổ chức lễ bàn giao gần 60 tài liệu liên quan đến nhà yêu nước Phan Châu Trinh cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.37621.qdnd