Hiện thực đen tối của những con ngựa kéo xe du lịch

Gốc
Kinh doanh ngựa kéo xe là một hình thức sinh lời cao của các công ty lữ hành. Tuy nhiên, điều này đôi khi phải đánh đổi bằng sự ngược đãi, sức khỏe và cả mạng sống của đàn ngựa.

An Ngọc

Nguồn Zing: https://news.zing.vn/video-hien-thuc-den-toi-cua-nhung-con-ngua-keo-xe-du-lich-post1035679.html