Hiện tượng cổ phiếu Sao Mai

Gốc
Mặc dù còn chưa được tổ chức đấu giá và niêm yết nhưng sức nóng cổ phiếu của Sao Mai đã liên tục gia tăng, đặc biệt là ở tỉnh An Giang, nơi có nhiều dự án của Công ty Sao Mai đang thực hiện.

Tin nóng

Tin mới