TTCT - Giới hâm mộ quần vợt xôn xao vì một hiện tượng mới nổi mang tên Andy Murray. Trong khi giải Grand Slam đầu tiên của năm 2009 (Úc mở rộng) đang đến gần (19-1-2009), những cuộc tranh luận cũng bắt đầu thay đổi.