Hiệp hội 450 Quốc Tế ủng hộ các mạng hai băng IMT-MC 450/2100

Gốc
Hiệp hội 450 Quốc Tế (IA450) loan báo hỗ trợ cho mạng hai băng CDMA2000 (IMT-MC) trong băng tần số 450 MHz và 2100 MHz vào ngày 1/11/2007

Tin nóng

Tin mới