Hiệp hội Công nghiệp phần mềm Thái Lan (ATSI) đang tìm cách thâm nhập vào thị trường Lào bằng một loạt các phần mềm do các công ty trong nước sản xuất.