Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam trở thành hội viên chính thức của VCCI

Sáng ngày 10/8/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam trở thành hội viên chính thức của VCCI.

 Bà Đào Mai Hoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam giới thiệu về Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Bà Đào Mai Hoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam giới thiệu về Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam trở thành hội viên chính thức của VCCI theo Quyết định số 2324/PTM-HVĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam VAWE cùng các hiệp hội, doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận hội viên chính thức của VCCI

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam VAWE cùng các hiệp hội, doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận hội viên chính thức của VCCI

Phát biểu tại buổi Lễ công nhận thành viên, bà Đào Mai Hoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam giới thiệu về Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE): Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam là tổ chức có tư cách pháp nhân, đại diện cho cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam ở cấp quốc gia, với sứ mệnh “Kết nối, lan tỏa, phát huy giá trị nữ doanh nhân Việt Nam”, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của nữ doanh nhân cả nước, đóng góp xứng đáng vào kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã và sẽ luôn nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh, khát vọng dân tộc, đánh thức tiềm năng, sức sáng tạo của nữ doanh nhân Việt Nam; với mục tiêu hoạt động hướng tới ba giá trị cốt lõi: Nữ Doanh nhân thành công, Cộng đồng thịnh vượng, Xã hội bền vững. Đây cũng chính là những giá trị mà Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cam kết, khi trở thành hội viên của VCCI sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng - và mang tính giới - trong việc mang lại sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mà VCCI vẫn luôn dầy công vun đắp.

Là hội viên chính thức, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa của VCCI. Hai bên sẽ cùng đồng hành trong công cuộc xây dựng cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, là tổ chức thành viên trực thuộc Hội LHPN Việt Nam.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Mục đích hoạt động của Hiệp hội nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế; là trung tâm kết nối các nữ doanh nhân, các tổ chức đại diện cho nữ doanh nhân để hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.

PV