Hiệu quả của công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số

Gốc
Chương trình phối hợp năm 2013 giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Hội LHPN Việt Nam về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đó là đánh giá của bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2013 – 2017, diễn ra chiều 9/1 tại Hà Nội.

Bà Hạnh cho biết việc triển khai công tác vận động đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ hội ở vùng trong yếu; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Việc tổ chức gặp mặt biểu dương đại biểu là người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã động viên, khích lệ nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào; công tác tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận của các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết để năm 2014 và những năm tiếp theo Chương trinh phối hợp đạt hiệu quả cao hơn.

Hai cơ quan cũng thống nhất, năm 2013, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp hai cơ quan có lúc trao đổi thông tin chưa kịp thời, công tác vận động quần chúng ở các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trong điểm, khu vực biên giới còn nhiều hạn chế…

Năm 2014, hai cơ quan thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp hcặt chẽ để thực hiện chương trình tốt hơn; thống nhất chọn một xã có đông đồng bào Mông, chỉ đạo điểm về vận động phụ nữ dân tộc có đạo sống tốt đời đẹp đạo; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức nhiều hơn các hội nghị, hội thảo và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ hội các cấp…

Trọng Thủy

Tin nóng

Tin mới