Hanoinet - Cách đây chưa lâu, một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với 23 nước khác nhau, đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 3 về số lượng dự án đầu tư, nhưng về chất lượng đầu tư Việt Nam mới đứng khiêm tốn tại vị trí thứ 17.