Hiệu quả mô hình 'Camera giám sát an ninh – trật tự'

Gốc
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 56 mô hình 'Camera giám sát an ninh – trật tự' tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Qua quá trình hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống của người dân.

Thu Thủy - Quang Trung

Nguồn Thanh Hóa http://baothanhhoa.vn/an-ninh-trat-tu/hieu-qua-mo-hinh-camera-giam-sat-an-ninh--trat-tu/135770.htm