Hiệu quả thi đua

Gốc
Đến Kho J106, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) những ngày đầu tháng 9, chúng tôi cảm nhận được không khí, quyết tâm thi đua chào mừng Ngày truyền thống TCKT (10-9-1974 / 10-9-2020) của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị.

Tại Tổ bảo quản điện di, Xưởng bảo quản đã có nhiều việc làm thiết thực, như: Thi đua làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; phấn đấu hoàn thành công việc với thời gian ngắn nhất; quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn về con người, vật tư, kỹ thuật. Tại Phân kho dự trữ quốc phòng, việc tiếp nhận, cấp phát xe ô tô được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm quy trình chặt chẽ.

Kho J106 đang tiến hành tiếp nhận cấp phát xe cho các đơn vị trong toàn quân.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Kho J106 đã lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua đột kích chào mừng ngày truyền thống TCKT vào nâng cao chất lượng sửa chữa tại chỗ; phát huy năng lực các kho, trạm, xưởng; duy trì nghiêm chế độ “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật”, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa niêm cất trang bị xe-máy... bảo đảm đúng định kỳ, quy trình.

Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Từ đầu năm đến nay, thực hiện các phong trào thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Kho J106 chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đơn vị đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành 100% chỉ tiêu về tiếp nhận, cấp phát trang bị xe-máy, vũ khí kỹ thuật thuật xe-máy; đồng bộ, sửa chữa xe ô tô bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm; duy trì kiểm kê định kỳ, kiểm kê thường xuyên và phúc tra sau kiểm kê đạt tỷ lệ 100%... Kho đã có hơn 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-thi-dua-634748