Hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn thấp

Gốc
Thời gian qua, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã thực sự quan tâm đến việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, điều này cho thấy nhận thức về SHTT đang được quan tâm và cải thiện.

Hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn thấp - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Là đầu mối quan trọng cung cấp ý kiến chuyên môn, hỗ trợ cho các cơ quan thực thi trong hoạt động xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), giai đoạn từ 6/2006 đến 12/2016, Cục SHTT đã cung cấp 1.858 ý kiến chuyên môn cho các cơ quan thực thi quyền SHCN. Cũng trong giai đoạn này, Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ đã tiến hành thanh tra 386 vụ trong lĩnh vực SHCN, xử phạt hành chính 269 vụ với mức phạt 7,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 179.857 vụ có liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT với tổng số tiền phạt trên 591,7 triệu đồng. Đồng thời, các lực lượng thực thu quyền cũng có nhiều nỗ lực trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN.

Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT, thực trạng số lượng các vụ tranh chấp, yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tăng lên hàng năm đã chứng tỏ các chủ thể quyền SHTT không chỉ quan tâm đến việc đăng ký mà còn thực sự quan tâm đến việc bảo vệ quyền, tài sản trí tuệ của mình, điều này cho thấy nhận thức về SHTT đang được quan tâm và cải thiện.

Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Lâm cho rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía các cơ quan thực thi quyền, nhưng thực tế cho thấy tình trạng xâm phạm quyền SHTT ở nước ta vẫn đang diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, làm nản lòng các nhà đầu tư, gây tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội.

“Có thể khẳng định rằng, một trong những điểm yếu là thách thức lớn nhất của hệ thống SHCN của nước ta hiện nay chính do hiệu quả của hoạt động thực thi quyền còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là việc thực thi quyền SHTT bằng biện pháp tư pháp”, ông Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Do đó, theo ông Lê Ngọc Lâm, để đảm bảo thực hiện các cơ chế, chính sách về SHTT theo hướng hiệu quả, đồng bộ, thiết thực và có tính khả thi thì việc sửa đổi Luật SHTT là vô cùng cấp thiết nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT.

Đảo Lê

Tin nóng

Tin mới