Hiệu quả từ Cuộc vận động 50

Gốc
Nhờ bám sát nghị quyết lãnh đạo và chương trình kế hoạch của cấp trên, BĐBP Đắk Lắk đã chủ động đề ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động 50 (CVĐ 50) kịp thời, sát với tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị. Những năm qua, CVĐ 50 ở BĐBP Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 4 mục tiêu gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung đội vận tải, BĐBP Đắk Lắk thực hiện Ngày kỹ thuật.

Xác định việc thực hiện các nội dung của CVĐ 50 về "Khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" là nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP tỉnh, từ đó, Ban chỉ đạo CVĐ 50, BĐBP Đắk Lắk đã được thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Biết bám sát nghị quyết lãnh đạo và chương trình kế hoạch của cấp trên, Ban chỉ đạo đã chủ động đề ra những biện pháp, kế hoạch thực hiện CVĐ 50 kịp thời, sát với tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tế đơn vị.

Chính vì vậy, trong những năm qua, CVĐ 50 ở BĐBP Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 4 mục tiêu gắn với phong trào thi đua Quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, được Ban chỉ đạo CVĐ 50, Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Võ Văn Quang, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 50, BĐBP tỉnh cho biết: Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng cao của BĐBP Đắk Lắk, trong khi đó, thực trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật trang bị cho BĐBP trước đây đã qua sử dụng, xuống cấp, nhiều chủng loại không đồng bộ; nhà kho vũ khí nhỏ hẹp, không đúng quy chuẩn nên công tác quản lý, khai thác, sử dụng bất cập.

Sau khi có Hướng dẫn 1440/HD-TM ngày 7-9-2012 của Bộ Tổng Tham mưu, Hướng dẫn 2531/HD-BTLBP ngày 17-10-2012 về thực hiện Chỉ thị 67 của Tổng Tham mưu trưởng thì công tác bảo đảm vũ khí, khí tài quan sát, quân cụ cầm tay của Quân khu 5 giao cho BĐBP Đắk Lắk đã có sự thay đổi về số lượng, chất lượng và đồng bộ trang bị, trước mắt bảo đảm vũ khí cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Từ đó công tác quản lý, bảo quản được thực hiện chặt chẽ trên cả 3 mặt: Số lượng, chất lượng và đồng bộ. Quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ cùng với sự nhận thức đúng đắn của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí trang bị nên BĐBP tỉnh đã vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của CVĐ 50. 5 năm, đơn vị không để xảy ra mất mát, hư hỏng hoặc xuống cấp vũ khí, đạn dược và mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia huấn luyện. Đặc biệt, các phương tiện vận tải quân sự khi tham gia giao thông luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay, hệ thống các nhà kho cất giữ vũ khí, trang bị của BĐBP Đắk Lắk đã được củng cố và xây dựng mở rộng, có hệ thống chống sét, bể nước, bể cát để phòng chống cháy nổ, ụ chắn nổ lây, lưới kẽm bảo đảm cho 100% kho vũ khí. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định của cấp trên. Công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được củng cố, kiện toàn. 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ. 100% đạn dược được phân chọn và sắp xếp theo lô; các loại vũ khí, xe ô tô... đều có lịch theo dõi và cập nhật các thông số kịp thời. Vũ khí trang bị cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu, 100% tủ súng và kho vũ khí có 2 khóa cầu ngang.

Kiểm định phương tiện vận tải quân sự.

Chế độ kiểm tra, bảo dưỡng ở các kho quân khí được BĐBP tỉnh duy trì thường xuyên. Quan tâm tổ chức trang bị, bổ sung, thay thế cơ bản các loại vũ khí cấp 5 và không đồng bộ. Đơn vị đã thực hiện nghiêm ngày, giờ kỹ thuật; công tác bảo quản, bảo dưỡng được chú trọng, khắc phục được tình trạng han rỉ vũ khí. Trang bị ngành xe máy luôn bảo đảm an toàn về các thông số kỹ thuật, tập trung sửa chữa các phương tiện kịp thời, chất lượng đảm bảo.

Đơn vị còn làm tốt các quy định trong khai thác sử dụng phương tiện; công tác kiểm định ô tô định kỳ cũng được thường xuyên quan tâm, mỗi năm tổ chức hai đợt với hơn 250 lượt phương tiện được kiểm định, bảo đảm 100% các phương tiện đang sử dụng được kiểm định chặt chẽ. Bên cạnh đó, do điều kiện kinh phí hạn hẹp, một số phương tiện xuống cấp, đơn vị đã xin kinh phí địa phương để mua sắm mới 19 phương tiện trị giá hơn 9 tỷ đồng; tiếp nhận trên cấp 10 phương tiện của đơn vị...

Hiện nay, 100% phương tiện của đơn vị tham gia giao thông bảo đảm an toàn về mọi mặt. Đặc biệt, Ban chỉ đạo CVĐ 50, BĐBP Đắk Lắk đã khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy sáng kiến để thực hiện tốt CVĐ. Chính từ đó, đã có nhiều đề tài, sáng kiến về ngành kỹ thuật được áp dụng, làm lợi cho đơn vị trên 300 triệu đồng.

Công tác an toàn giao thông cũng luôn được duy trì và có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị cơ sở thường xuyên quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 284/CT-BTLBĐBP về "Thực hiện Năm an toàn giao thông"; tăng cường công tác quản lý quân nhân, công nhân viên quốc phòng khi tham gia giao thông, riêng hạ sỹ quan, chiến sỹ thực hiện theo Chỉ thị 25/CT-TM của Bộ Tổng tham mưu. Từ đó, mọi cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong BĐBP tỉnh luôn xây dựng cho mình ý thức tự giác cao trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ mọi lúc, mọi nơi.

Cũng theo Đại tá Võ Văn Quang, để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng BĐBP Đắk Lắk tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 50 của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh CVĐ 50 giai đoạn 2015-2020, BĐBP tỉnh còn chú trọng đổi mới phương pháp thực hiện, làm cho CVĐ 50 trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Gắn việc triển khai thực hiện CVĐ 50 với phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Xuân Hoàng

Tin nóng

Tin mới