Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HIỆU QUẢ TỪ NGHỊ QUYẾT GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo tại Đắk Lắk, đã giảm rõ rệt qua từng năm. Đời sống đồng bào nhân dân được cải thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/7/hieu-qua-tu-nghi-quyet-giam-ngheo-ben-vung-/555356