GD&TĐ - Tôi là Hiệu trưởng Trường THPT. Hiện tôi có tham gia dạy 2 tiết/tuần: 1 tiết bồi dưỡng công tác cho giáo viên chủ nhiệm, 1 tiết bồi dưỡng công tác cho tổ trưởng tổ chuyên môn và có tham gia tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Tôi có được hưởng chế độ tiền đứng lớp không? - Trần Văn Thuận.

Hieu truong tham gia day 2 tiet/tuan duoc huong phu cap uu dai - Anh 1

Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) nêu rõ:

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

Còn theo Công văn số: 8499/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/12/2012 của Bộ GD&ĐT "Về việc hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông" quy định:

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp tiểu học, THCS, THPT: số tiết quy định của hiệu trưởng là 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần.

Để thuận tiện cho các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý nhà trường vừa trực tiếp tham gia giảng dạy, việc phân công giảng dạy cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường.

Nội dung giảng dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể:

- Tham gia dạy học trên lớp theo đúng chuyên môn được đào tạo (các môn học/chủ đề tự chọn);

- Tham gia dạy học môn đạo đức (đối với chương trình giáo dục tiểu học);

- Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể đảm nhiệm dạy trọn vẹn theo chương trình môn học hoặc dạy thay giáo viên đi học, nghỉ ốm, thai sản, dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ sao cho đảm bảo tổng số tiết dạy quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đúng theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo Quyết định số: 244/2005/QĐ-TTG ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ "Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập" thì trường hợp của bạn được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp).

Cụ thể bạn sẽ được hưởng phụ cấp 30% (áp dụng theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Quyết định số: 244/2005/QĐ-TTG).