Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng

Ngày 17-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành họp kỳ thứ 21 để thảo luận xem xét, kết luận các nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thời Đào - đảng viên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm, nguyên Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cam Ranh, nguyên Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thuộc Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.

UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Thời Đào với vai trò là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cam Ranh (giai đoạn từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2021) đã có khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính đối với việc thu phí, lệ phí, dịch vụ bằng tiền mặt nhưng không nộp đầy đủ vào tài khoản của đơn vị; thanh toán bằng tiền mặt trong một số hoạt động không đúng quy định; không lập dự toán để xây dựng kế hoạch áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện việc mua sắm hàng hóa; vi phạm trong việc duyệt hồ sơ thanh toán mà không kiểm tra, kiểm soát dẫn đến việc thanh toán vượt số tiền chi thực tế; duyệt quyết toán hồ sơ đào tạo sơ cấp nghề Hàn cho người lao động tại các doanh nghiệp năm 2021 không đúng quy định; duyệt chi thanh toán không đúng quy định đối với các hợp đồng thỉnh giảng từ năm 2017 đến năm 2021 (118 lượt giáo viên), phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo Kết luận Thanh tra của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, ông Nguyễn Thời Đào đã vi phạm khoản 1 Điều 13 Luật Kế toán số 88/2015/QH13; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thời Đào.

Đồng thời, sau khi công bố quyết định thi hành kỷ luật của Đảng, UBKT Khối đề nghị Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Khánh Hòa xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Thời Đào theo quy định.

THÀNH NGUYỄN