Hình ảnh đẹp khi chiến đấu cơ vượt qua bức tường âm thanh

Gốc
Khi máy bay vượt qua được vận tốc âm thanh 330m mỗi giây (được gọi là phá vỡ bức tường âm thanh), chúng đã tạo ra những hình ảnh đẹp mắt.

Tin nóng

Tin mới