Nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô gái đang đứng mua hàng ven đường, Dũng chạy đến, áp sát nạn nhân rồi cướp giật.