Hình ảnh khống chế dịch tả lợn Châu Phi ở Bắc Giang

Gốc
Để khống chế dịch tả lợn Châu Phi, huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang đã cho đào hố, vớt xác lợn trôi trên kênh...

Đưa máy xúc vào lấp hố chôn lợn mắc bệnh.

Người dân túc trực vớt xác lợn trôi trên kênh.

Hố chôn lợn vớt lên từ kênh Đại Thắng - xã Hoàng An.

Đưa lợn mắc bệnh xuống hố chôn lấp ở xã Lương Phong - Hiệp Hòa.

Đưa lợn mắc bệnh xuống hố chôn lấp.

Lợn mắc bệnh được đưa xuống hố chôn đã đào sẵn

Rắc vôi bột xuống hố chôn lợn mắc bệnh.

Đưa máy xúc vào lấp hố chôn lợn mắc bệnh.