Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1)

Gốc
Trong hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục vụ thử bom H đã được các cường quốc tiến hành khiến thế giới nhiều phen rúng động.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 1

Cột mây hình nấm khổng lồ trong vụ thử nghiệm bom H đầu tiên trên thế giới do Mỹ tiến hành ở rạn san hô Enewetak trên Thái Bình Dương ngày 1/11/1952. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 2

Một vụ nổ trong loạt thử nghiệm bom H của Mỹ năm 1952 nhìn từ khoảng cách 50 dặm. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 3

Quang cảnh tại một vụ nổ bom H do Mỹ tiến hành năm 1992 ở Thái Bình Dương. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 4

Vụ nổ thiết bị RDS-6s, vũ khí nhiệt hạch đầu tiên của Liên Xô vào ngày 12/8/1953. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 5

Cột mây chết trong vụ thử bom nhiệt hạch Castle Romeo, một phần trong chiến dịch Castle của Mỹ ở đảo san hô Bikini năm 1954. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 6

Một hình ảnh khác về vụ thử Castle Romeo. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 7

Vụ thử nhiệt hạch Mark 14 trong chiến dịch Castle của Mỹ năm 1954. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 8

Quả cầu lửa khổng lồ trong một vụ thử bom H thuộc chiến dịch Redwing ở quần đảo Bikini năm 1956. Ảnh: Getty.

Hình ảnh kinh hoàng các vụ thử bom H trong lịch sử (1) - Ảnh 9

Chiếc máy bay B-52 chở bom H trong chiến dịch Redwing. Ảnh: Getty.

T.B (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới