Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hình ảnh Lễ xin lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-năm 2022, chiều 5/12/2022, Ban Tổ chức Đại hội thực hiện nghi lễ xin lửa thiêng và rước đuốc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

 Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức xin lửa thiêng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức xin lửa thiêng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đuốc cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đuốc cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng đoàn vận động viên tiêu biểu chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng đoàn vận động viên tiêu biểu chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Đoàn vận động viên tiêu biểu thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn vận động viên tiêu biểu thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Đoàn vận động viên tiêu biểu thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn vận động viên tiêu biểu thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Đoàn vận động viên tiêu biểu thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn vận động viên tiêu biểu thực hiện nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng đoàn vận động viên tiêu biểu chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng đoàn vận động viên tiêu biểu chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng đoàn vận động viên tiêu biểu chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh cùng đoàn vận động viên tiêu biểu chuẩn bị nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)