Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10

Gốc
Tuy chưa có thống kê cụ thể, song, với sức gió giật cấp 14-15, bão số 10 đã gây hậu quả nặng nề trên địa bàn Hà Tĩnh. Riêng tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, cột truyền sóng của Đài TT-TH thị xã đã bị gãy đổ.

Tại nhiều địa phương, PV ghi nhận nhiều cột điện gãy đổ; nhà dân tốc mái, hư hỏng; pano biển hiệu nhiều cửa hàng bị bão hất tung...

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 1

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 2

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 3

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 4

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 5

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 6

Hình ảnh mới nhất về thiệt hại bước đầu do bão số 10 - Ảnh 7

Tiếp tục cập nhật...

Nhóm P.V

Tin nóng

Tin mới