Hình ảnh phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Gốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, với trọng tâm là một số nhiệm vụ quan trọng trong quý 1/2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự phiên họp.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc tổ chức Tết Tân Sửu 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1/2021.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-phien-hop-dau-tien-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-khoa-xiii/695459.vnp