Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Gốc
Sáng 18/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

Sáng 18/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự lễ bế mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu dự lễ bế mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự lễ bế mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ bế mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)