Hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên clip cảm ơn Châu Á của ông Donald Trump

Gốc
Hình ảnh Việt Nam xuất hiện đầu tiên trong đoạn video dài 45 giây cảm ơn châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump.