Một số loại đèn Trung thu được vẽ lại trong Kỹ thuật của người An Nam (1908), do nhà nghiên cứu lịch sử Trần Quang Đức sưu tập.

T.B (tổng hợp)

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 1

Đèn cá treo, một loại đèn Trung thu phổ biến thời xưa.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 2

Cái vòng quàng dùng để treo đèn cá Trung thu.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 3

Đèn cá cầm tay.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 4

Đèn Trung thu "Thiềm thừ vọng nguyệt", hay đèn con cóc trông trăng.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 5

Đèn quả đào.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 6

Đèn con tôm.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 7

Đèn quả lựu.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 8

Đèn kéo quân.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 9

Đèn lồng hình sư tử.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 10

Đèn lồng hình hoa mai cài chữ Thọ.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 11

Đèn lồng hình hổ.

Hinh doc ve den Trung thu cua nguoi Viet 100 nam truoc - Anh 12

Đèn lồng hình long mã.