Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hình thành thị trường điện bình đẳng, minh bạch

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Theo Quyết định 26/2006/QĐ-TTg (26-1-2006) của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang thực hiện nhóm các nhà máy điện thành các tổng công ty phát điện (GENCO) được coi là bước đầu hình thành thị trường điện bình đẳng, minh bạch.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190217