Theo quy định, nếu một mã chứng khoán tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp, DN sẽ phải có báo cáo giải trình nguyên nhân. Tuy nhiên, hiện nay các bản giải trình của DN chỉ mang tính hình thức.Chi tiết...