Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2

Gốc
Những bức hình vẽ và cả ảnh sau đây khắc họa các cỗ pháo mà Hồng quân Liên Xô đã sử dụng để đối phó hiệu quả với quân đội phát xít Đức.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 1

Chiến sĩ khẩu đội lựu pháo Hồng quân Liên Xô đang dội bão lửa xuống vị trí địch.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 2

Chiến sĩ pháo binh vào vị trí sẵn sàng chiến đấu trong Thế chiến 2.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 3

Pháo binh Hồng quân Liên Xô đối đầu với xe tăng Đức Quốc xã.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 4

Kíp chiến đấu của khẩu pháo tự hành.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 5

Pháo tự hành hạng nặng SU-152, biệt danh “Kẻ săn thú” của Hồng quân.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 6

Pháo tự hành hạng nhẹ SU-76. Các cỗ pháo tự hành đã gia tăng tính cơ động cho pháo binh Liên Xô trong cuộc đối đầu với phát xít Đức

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 7

Pháo tự hành Liên Xô SU-85.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 8

Pháo tự hành bánh xích SU-100.

Hình vẽ tuyệt đẹp về lực lượng pháo binh Liên Xô trong CTTG2 - Ảnh 9

Huy hiệu chiến thắng của Hồng quân.

Tin nóng

Tin mới