Hitachi Asia Viet Nam bo nhiem Tong Giam doc moi - Anh 1

Ông Kazunori Sudo.

Mới đây, tại TP.HCM, Công ty Hitachi Asia Ltd chính thức bổ nhiệm ông Kazunori Sudo giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam). Trên cương vị này, ông Sudo chịu trách nhiệm phát triển và đẩy mạnh các hoạt động của Hitachi tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh cải tiến vì xã hội (Social Innovation Business).

Ông Sudo là người kế nhiệm của ông Akihito Ando - người sắp tới sẽ nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thang máy Hitachi Việt Nam. Tuy nhiên, ông Ando được giao trọng trách tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) với cương vị Cố vấn cấp cao. Cả hai quyết định bổ nhiệm mới này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2017.

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam), ông Sudo là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Plant Technologies (Việt Nam) và đã mang lại rất nhiều cơ hội phát triển kinh doanh cho Công ty trong vòng hai năm qua. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hitachi Plant Technologies (Việt Nam) đã giải quyết được những khó khăn tài chính từ năm 2015, đạt tỷ lệ lợi nhuận hơn 8% trong năm 2016 và bước đầu tiếp cận những thị trường mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xử lý nước.

Ông Sudo cho biết: “Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam sẽ mang tới nhiều cơ hội để Hitachi có thể giới thiệu và phát triển kinh doanh các sản phẩm và giải pháp cơ sở hạ tầng tại đây. Cty đang tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành giao thông đường sắt và cung cấp các giải pháp xây dựng hạ tầng xã hội Việt Nam trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Tôi rất vinh dự khi đón nhận quyết định bổ nhiệm này với trọng trách hiện thực hóa những cam kết mạnh mẽ của Hitachi trong nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống tại Việt Nam.”

Với 20 năm kinh nghiệm, ông Sudo là chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và sản xuất điện độc lập. Bên cạnh đó, ông cũng đã trải qua 10 năm kinh nghiệm hoạch định và phát triển kinh doanh. Ông đã từng đảm nhận chức vụ tại bộ phận Hoạch định chiến lược Kinh doanh và Tiếp thị cho Tập đoàn; bộ phận Quản lý kinh doanh thuộc Công ty hệ thống pin; bộ phận Phát triển và Điều phối Tiếp thị, kinh doanh toàn cầu; phòng Phát triển kinh doanh thị trường Trung Hoa trực thuộc bộ phận Kinh doanh quốc tế, và phòng Kế hoạch bán hàng trực thuộc bộ phận Bán hàng quốc tế.

Thanh Huyền