HKB: Ủy viên HĐQT Dương Đức Ngọc chỉ mua được 700,000 cp

Gốc
Ông Dương Đức Ngọc - Ủy viên HĐQT CTCP Nông nghiệp & Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) chỉ mua được 700,000 cp trong tổng số 1 triệu cp mà ông đã đăng ký mua trước đó, nâng tỷ lệ sở hữu lên 3.55%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Đức Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HKB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 cp (tỷ lệ 0.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 cp
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 700,000 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 710,000 cp (tỷ lệ 3.55%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/11/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2015./.

Tin nóng

Tin mới