CTCP Hữu Liên Á Châu (HOSE: HLA) công bố lãi ròng hợp nhất 9 tháng đầu năm 2013 (NĐKT 01/10 đến 30/09) đạt gần 16 tỷ đồng, tích cực hơn nhiều so với mức lỗ hơn 41 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu niên độ, doanh thu hợp nhất của HLA đạt hơn 3,565 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và đã hoàn thành được kế hoạch đề ra tại 3,520 tỷ đồng. Doanh thu tăng cũng đã kéo lãi gộp trong giai đoạn này tăng 8%, ở mức 212 tỷ đồng.

Mặc dù các chi phí trong 9 tháng đầu niên độ đã giảm đáng kể, nhưng về giá trị tuyệt đối vẫn ở mức khá cao và làm cho lãi ròng hợp nhất chỉ đạt gần 16 tỷ đồng, thực hiện được 46% kế hoạch năm.

Tính đến 30/06, tiền mặt và tương đương tiền của HLA đạt gần 63 tỷ đồng. Đáng chú ý là phải thu khách hàng giảm hơn một nửa so với đầu năm khi ở mức 463 tỷ đồng.

Tuy nhiên tồn kho hàng hóa thành phẩm cuối kỳ lại tăng đáng kể so với đầu năm khi ở mức gần 757 tỷ đồng và tồn kho nguyên vật liệu hơn 335 tỷ đồng.

Riêng trong quý 3 (NĐKT 01/10 đến 30/09), HLA ghi nhận doanh thu 1,563 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ và lãi ròng sau thuế đạt 9.75 tỷ đồng, giảm 8%.

Phương Châu

INFONET