HLA: Bán lỗ hàng tồn, 9 tháng đầu niên độ lỗ hơn 260 tỷ đồng

Gốc
CTCP Hữu Liên Á Châu (UPCoM: HLA) công bố BCTC quý 3/2015 (niên độ 01/10 - 31/09) với mức lỗ hơn 47 tỷ đồng, nâng lỗ sau 9 tháng đầu niên độ lên con số hơn 260 tỷ đồng.

Sau khi rời sàn do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, hoạt động kinh doanh HLA tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi chấp nhận kinh doanh dưới giá vốn. Trong quý 3 vừa qua, doanh thu chỉ hơn 24 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán đến 27 tỷ đồng, kéo theo đó là mức lỗ gộp gần 3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý trong kỳ thì lại tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, HLA bị lỗ hơn 47 tỷ đồng trong quý 3.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ, HLA đạt doanh thu 229 tỷ đồng, chỉ bằng 15% cùng kỳ năm trước (1,550 tỷ đồng). Giá vốn hàng bán ở mức 248 tỷ đồng, cũng giảm mạnh so cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn doanh thu.

Trong 9 tháng đầu năm, HLA chịu gần 78 tỷ đồng lãi tiền vay, giảm nhẹ 8% so cùng kỳ năm trước. Ngược lại lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh lên gần 6 tỷ đồng và chi phí tài chính khác hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, chi phí khác bằng tiền của HLA bất ngờ tăng đột biến lên 128 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh cụ thể. Những chi phí này góp phần đưa HLA lỗ 260.56 tỷ đồng trong 9 tháng đầu niên độ.

Tính đến 30/06, phải thu ngắn hạn khách hàng của HLA tăng lên 597 tỷ đồng, tương ứng 5% so với đầu năm. HLA cũng tăng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên 125 tỷ đồng, gấp 8.6 lần so với đầu năm.

Đáng chú ý, hàng tồn kho đã được giải phóng đáng kể, chỉ còn hơn 17 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tức giảm gần 160 tỷ đồng so với đầu năm. Song, cũng theo HLA thì Công ty chấp nhận giải phóng lỗ hàng tồn kho trong bối cảnh hiện tại.

Tổng tài sản HLA cuối quý 3 "bay hơi" 20%, chỉ còn gần 830 tỷ đồng, trong khi đó nợ ngắn hạn ở mức 1,254 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Với mức lỗ hơn 260 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, HLA hiện có lỗ lũy kế gần 917 tỷ đồng, qua đó làm cho vốn chủ sở hữu hiện bị âm đến 428 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
HLA_2015.7.24_b208aee_HLA_2015-07-24_1606_1.PDF

Sanh Tín

Tin nóng

Tin mới