(Vietstock) - HĐQT CTCP Hữu Liên Á Châu (HOSE: HLA) vừa ra Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2009 nhằm thông qua kế hoạch phát hành 14.75 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngay trong quý 4 này.

Theo Nghị quyết, HĐQT đề nghị phương án phát hành 4.75 triệu cổ phiếu, tương ứng với 47.5 tỷ đồng mệnh giá, để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1. Đồng thời, phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác lớn. Ngoài ra, HĐQT đề xuất quyết định chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) làm đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành. Việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên thị trường chứng khoán dự kiến được thực hiện trong thời gian từ quý 4/2009 đến quý 1/2010. * Download: Nghị quyết HĐQT (chi tiết)