CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX: HLC ) thông báo điều chỉnh kế hoạch SXKD 2015, trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu giảm nhẹ gần 4%, đồng thời kế hoạch đầu tư xây dựng cũng giảm hơn 6%.

Cụ thể, chỉ tiêu tổng doanh thu điều chỉnh giảm từ 2,425 tỷ đồng xuống còn 2,332 tỷ đồng tương đương mức giảm 4% nguyên nhân là do một số chính sách và giá cả dự kiến giảm. Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư xây dựng cũng giảm từ gần 1,369 tỷ đồng xuống còn gần 1,283 tỷ đồng để phù hợp với tình hình đầu tư của công ty.

Được biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, HLC đạt doanh thu thuần gần 1,786 tỷ đồng tăng nhẹ gần 7% so với cùng kỳ 2014. Theo đó, lãi ròng đạt hơn 19.7 tỷ đồng tăng hơn 100 triệu so với cùng kỳ.

Tài liệu đính kèm:
HLC_2015.11.30_9b6e6b6_20164-bn_2015-11-30_1456_1.PDF