Không biết HLV Paul Jewell của Derby County sẽ giải thích với vợ như thế nào về cuốn băng ghi lại những hình ảnh thác loạn của chính ông ta với một phụ nữ tóc vàng vừa được ...