(ATPvietnam.com) - CTCP Kim khí Tp HCM (mã chứng khoán: HMC) thông báo Phó Tổng Giám Đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đăng ký bán 30.000 cổ phiếu từ 08/11 đến 08/12/2007.