ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu 'giọt hồng yêu thương'

ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu 'giọt hồng yêu thương'

Hơn 250 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Hơn 250 người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Hành trình giọt máu tình nghĩa - vì dân phục vụ

Hành trình giọt máu tình nghĩa - vì dân phục vụ

Sinh viên với phong trào hiến máu tình nguyện

Sinh viên với phong trào hiến máu tình nguyện

Thị xã Nghi Sơn tiếp nhận 1.353 đơn vị máu

Thị xã Nghi Sơn tiếp nhận 1.353 đơn vị máu

Ngày Hội đỏ 2022: Nam A Bank hiến tặng gần 700 đơn vị máu cho các bệnh nhân

Ngày Hội đỏ 2022: Nam A Bank hiến tặng gần 700 đơn vị máu cho các bệnh nhân

Ngày Hội đỏ 2022: Nam A Bank gửi trao giọt máu yêu thương đến nhiều bệnh nhân

Ngày Hội đỏ 2022: Nam A Bank gửi trao giọt máu yêu thương đến nhiều bệnh nhân

Hương Sơn tiếp nhận 360 đơn vị máu từ các tình nguyện viên

Hương Sơn tiếp nhận 360 đơn vị máu từ các tình nguyện viên

Cán bộ, giáo viên An Giang tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, giáo viên An Giang tham gia hiến máu tình nguyện

Khen thưởng nhân viên Trung tâm Y tế huyện Yên Thế hiến máu cứu bệnh nhân

Khen thưởng nhân viên Trung tâm Y tế huyện Yên Thế hiến máu cứu bệnh nhân

250 cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Ninh hiến máu 'Vì đồng bào, đồng đội thân yêu'

250 cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Ninh hiến máu 'Vì đồng bào, đồng đội thân yêu'

Người phụ nữ rời nhà lúc nửa đêm, vượt hơn 300km cứu người

Người phụ nữ rời nhà lúc nửa đêm, vượt hơn 300km cứu người

TP HCM hưởng ứng hiến máu tình nguyện 'Giọt máu nghĩa tình – Vì đồng đội thân yêu'

TP HCM hưởng ứng hiến máu tình nguyện 'Giọt máu nghĩa tình – Vì đồng đội thân yêu'

Đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia hiến máu

Đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia hiến máu

Nghĩa cử cao đẹp từ hiến máu tình nguyện

Nghĩa cử cao đẹp từ hiến máu tình nguyện

Nhiều hoạt động chữ thập đỏ

Nhiều hoạt động chữ thập đỏ

Hơn 300 bạn trẻ về chùa Giác Ngộ (quận 10) hiến máu nhân đạo

Hơn 300 bạn trẻ về chùa Giác Ngộ (quận 10) hiến máu nhân đạo

Tình nguyện tham gia tạo nguồn máu sống

Tình nguyện tham gia tạo nguồn máu sống