HN ACB thay HLV trưởng

Gốc
Ngày 26.3, Chủ tịch HN ACB Nguyễn Đức Kiên cho biết ông đã chấp nhận đơn xin từ chức của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, và thay ông Phúc là Giám đốc Kỹ thuật Hoàng Gia, một gương mặt cũ.

Tin nóng

Tin mới