Ngày 30/06, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để trình chỉ tiêu doanh thu 4.794 tỷ đồng và lãi trước thuế 461 tỷ đồng.

HNG: Ke hoach 2017 lai truoc thue 461 ty, chanh day se dem lai loi nhuan lon nhat - Anh 1

Cụ thể, năm 2017, HNG dự kiến đạt doanh thu thuần 4.794 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016 và lợi nhuận gộp đạt 1.509 tỷ đồng đến từ các ngành chăn nuôi bò thịt, ngành trồng trọt và các một số ngành khác.

Theo kế hoạch, ngành trồng trọt sẽ là đóng góp lớn nhất trong cơ cấu, trong đó cao su dự kiến sẽ khai thác 11.000 ha, thu về 18.000 tấn mủ khô, mang về doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.

Đối với dự án trồng chanh dây, dự kiến năm 2017 sẽ thu được 56.250 tấn, tương đương doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng; thanh long thu về 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng, trong khi mặt hàng chuối sẽ mang về 843 tỷ đồng doanh thu và 354 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Với ngành chăn nuôi bò thịt, HNG dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con, mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các mảng ngành khác dự kiến cũng sẽ đóng góp khoảng 230 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Với những hoạch định trên, HNG đặt mục tiêu sẽ có lãi trước thuế khoảng 461 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Mặt khác, Công ty cũng sẽ trình lên việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú và các công ty liên quan khác.

Điểm lại kết quả năm 2016, HNG đạt doanh thu thuần 4.776 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2015. Tuy nhiên, Công ty vẫn ghi nhận lỗ ròng tới 1.020 tỷ đồng.

Tại Đại hội, HĐQT cũng sẽ trình lên việc miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Xuân Thắng và 2 thành viên BKS là ông Lê Hồng Phong và bà Đào Định Phương. Theo đó, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS thay thế.

* Chuyện rớt giá và giấc mơ tỷ đô của chanh dây