Biên lợi nhuận gộp giảm cùng với việc chi phí tài chính tăng nhanh khiến HNG lỗ ròng 643 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ( HAGL Agrico - mã HNG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ.

Theo đó, doanh thu thuần quý III đạt 981,9 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn hàng bán đã chiếm tới 913 tỷ nên lợi nhuận gộp thu về chỉ còn hơn 68 tỷ đồng (quý III/2015 lợi nhuận gộp ở mức 513 tỷ).

HNG tiep tuc lo quy III, 9 thang lo rong 643 ty dong - Anh 1

Cơ cấu doanh thu thuần của HNG

Lợi nhuận gộp giảm mạnh, công ty vẫn tiếp tục gánh các loại chi phí như 277,7 tỷ chi phí tài chính, 17,9 tỷ đồng chi phí bán hàng, 40,1 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến việc lỗ thuần.

Kết quả, HNG ghi lỗ hơn 127,2 tỷ đồng trong quý III, lỗ ròng hơn 124 tỷ. Cùng kỳ năm ngoái công ty vẫn lãi hơn 385 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HNG đạt 3.578 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp giảm cùng với việc chi phí tài chính tăng nhanh khiến HNG lỗ ròng 643 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản của HNG ở mức 30.455 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn. Nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức 19.836 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Bảo Vy