HNM: Lãi sau thuế quý II gần 2 tỷ đồng

Gốc
(NDH) Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế của HNM chỉ đạt hơn 478 triệu đồng, cùng kỳ, công ty lỗ hơn 1,6 tỷ đồng.

CTCP Sữa Hà Nội (mã HNM - HNX) đã công bố BCTC quý II/2015, với doanh thu thuần đạt 73,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. HNM cho biết sự tăng trưởng doanh thu quý II/2015 chủ yếu do công ty tung thêm sản phẩm sữa chua trẻ em IZZI mới.

Trong quý II/2015, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu so với cùng kỳ năm 2014 giảm 4,09%. Chi phí tài chính cũng ổn định với mức giảm nhẹ 0,05% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí bán hàng quý II/2015 tăng 10,29% so với cùng kỳ do chiến lược khuyến mãi sản phẩm để mở rộng thị trường và chi phí QLDN trong quý II/2015 giảm 1,45% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhờ kiểm soát chi phí tốt nên tỷ trọng chi phí trên doanh thu giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng so với cùng kỳ 2014.

Quý II/2015, công ty không còn lỗ từ hoạt động khác như quý II/2014, bên cạnh đó, chi phí thuế quý II/2015 chỉ ở mức 134 triệu đồng nên HNM lãi sau thuế hơn 1,98 tỷ đồng. trong khi cùng kỳ, công ty ghi lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế của HNM chỉ đạt hơn 478 triệu đồng, cùng kỳ, công ty lỗ hơn 1,6 tỷ đồng.

Bình Minh

Tin nóng

Tin mới