Trong quý 2/2015, doanh thu bán hàng của CTCP Sữa Hà Nội (HNX: HNM) đạt 77.5 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế 1.9 tỷ đồng, khả quan hơn so mức lỗ 1 tỷ đồng của cùng kỳ.

* ĐHĐCĐ Hanoimilk: Ký thỏa thuận với đối tác ngoại chỉ là “tin đồn nhảm”

Theo giải trình của HNM, sở dĩ doanh thu kỳ này tăng do công ty tung ra sản phẩm sữa chua trẻ em IZZI mới.

Bên cạnh đó, tỷ trọng giá vốn/doanh thu giảm 4% so cùng kỳ. Chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp ổn định. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 10% do chiến lược khuyến mãi sản phẩm để mở rộng thị trường.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần ở mức 113 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 478 triệu đồng do quý 1 âm 1.5 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2015, tiền mặt của HNM giảm mạnh từ 87 tỷ đồng của đầu kỳ xuống còn 9.8 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 43% lên mức 69 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ còn 102 triệu đồng.

Minh An