Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HNX.

Trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn Hạ Long - một trong những dự án do PVR làm chủ đầu tư PVR là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là dịch vụ khách sạn, ăn uống, bán hàng siêu thị, bán hàng tổng hợp, ký gửi hàng hóa; kinh doanh dịch vụ du lịch; kinh doanh bất động sản; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí... Quý I/2010, doanh thu của công ty đạt 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, tăng trưởng doanh thu 200% và lợi nhuận là 800% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, công ty mẹ đạt doanh thu 608,2 tỷ đồng, lợi nhuận 120,8 tỷ đồng. Năm 2010, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 7.000 tỷ đồng (tăng trưởng 188% so với năm 2009), lợi nhuận 731,3 tỷ đồng (tăng trưởng 298% so với năm 2009), tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Lưu Vân