HNX: Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ ngày 17/11

Gốc
(Vietstock) - Ngày 17/11, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của các công ty niêm yết.

* LBE: Ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (HNX: LBE) đăng ký mua và bán đồng thời 100,000 cp từ ngày 21/11 đến ngày 20/01/2012. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hồ nắm giữ 217,000 cp, tương đương 19.73% vốn.

Trước đó, ông Hồ đã đăng ký mua và bán số lượng cổ phiếu trên nhưng giao dịch không thực hiện được.

* THB: Bà Hồ Thị Hà, vợ ông Lương Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Thanh Hóa (HNX: THB) đăng ký mua 25,000 cp từ ngày 21/11 đến ngày 16/12. Hiện tại, bà Hà có 165,930 cp, chiếm 1.45% vốn.

* TET: Từ ngày 21/11 đến ngày 13/01/2012, bà Thân Thị Quế - Thành viên BKS CTCP Vải sợi may mặc Miền bắc (HNX: TET) đăng ký bán 10,000 cp. Trước giao dịch, bà Quế có 87,160 cp.

* AVS: Từ ngày 20/09 đến ngày 15/11, bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên BKS CTCP Chứng khoán Âu Việt (HNX: AVS) đã bán 4,000 cp và đã mua 16,000 cp khi đăng ký mua và bán đồng thời 100,000 cp. Sau giao dịch, bà Hồng nắm giữ 147,000 cp.

* KBT: Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT CTCP Gạch ngói Kiên Giang (HNX: KBT) vẫn nắm giữ 75,000 cp vì bán bất thành số cổ phiếu này từ ngày 06/09 đến ngày 04/11.

* SHN: Ngày 11/11, ông Hoàng Văn Diện - Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) đã bán hết 20,000 cp đang nắm giữ.

* THB: Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bia Thanh Hóa (HNX: THB) đã bán 9,100 cp, giảm số lượng nắm giữ xuống 600 cp. Giao dịch thực hiện từ ngày 27/10 đến ngày 14/11.

Cùng thời gian này, bà Nguyễn Thị Huệ, em ông Nguyễn Duy Hà cũng đã bán 4,900 cp, giảm số lượng nắm giữ xuống 70 cp.

Tin nóng

Tin mới